KYSYTTÄVÄÄ?

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kaupunki, Konsernihallinto,
Viestintä,markkinointi,matkailu -palvelukokonaisuus,
Visit Jyväskylä -yksikkö www.visitjyvaskyla.fi
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä


Rekisteriasioista vastaava henkilö

Markkinointipäällikkö Susanne Sarvilinna
susanne.sarvilinna[at]jkl.fi
Kilpisenkatu 1
40100 Jyväskylä
p. 0400 885 786

 

Rekisterin nimi

Visit Jyväskylän yhteystietorekisteri / Matkailijat

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia kuluttajamarkkinoinnin tarkoituksia varten:

Kävijän tilaaman informaation lähettämiseen sekä Visit Jyväskylän viestintään. Täyttäessään verkkosivuillamme olevan lomakkeen käyttäjä antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen henkilötietojensa tallentamiseen ja käsittelyyn tässä rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Markkinointirekisteri voi pitää sisällään myös henkilötietoja asiakassuhteeseen perustuen.

Rekisterin ensisijaisena käyttötarkoituksena on markkinointiviestintä sähköpostitse. Sähköpostimarkkinointia toteutetaan erillisellä sähköpostijärjestelmällä ja tässä tapauksessa myös sähköpostirekisteri sijaitsee ulkoisella palvelimella.

Lisäksi rekisterit tukevat Visit Jyväskylän sisäistä tutkimustoimintaa ja tilastointia.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää yksityishenkilöiden suostumukseen perustuvaa henkilötietoa. Yksityishenkilöiden osalta tietosisältö on tyypillisesti henkilön nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi yksityishenkilöiltä kerätään rekisteriin liittymisen jälkeen mahdollisia suostumukseen perustuvia profiloivia tietoja.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.

  • Visit Jyväskylän verkkosivuilla olevien lomakkeiden kautta, jonka käyttäjä itse täyttää.
  • Erillisten kampanjasivujen kautta, jossa käyttäjä itse täyttää lomakkeen.
  • Erilaisissa tapahtumissa, messu- ja myyntikierroksilla, jossa käyttäjä itse täyttää tiedot ja antaa suostumuksensa henkilötietojensa tallentamiseen.

 

Evästeiden kerääminen

Keräämme verkkosivustollamme tietoa käyttäjistä. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeen kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta sekä esimerkiksi tyhjentää selaimen evästetiedot.

Käytämme evästeisiin perustuvaa tietoa mm. uudelleenmarkkinoinnissa sekä verkkosivuston vierailijoille näytettävässä sisällössä. Lisäksi keräämme tietoa verkkosivuston analytiikkaa varten. Näiden tavoitteena on tarjota verkkosivuston vierailijoille mahdollisimman hyvä kokemus verkkosivustosta sekä kohdennettua viestintää omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut (Googlen mainonta ja Google Analytics) sekä sosiaalisen median palvelut (esim. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Erilaisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden yhteydessä kerätyt suostumukseen perustuvat yhteystiedot (markkinointiluvat) voidaan luovuttaa Visit Jyväskylän yhteistyökumppaneille. Näissä tapauksissa yksityishenkilöille kerrotaan kuitenkin suostumuksenannon yhteydessä, kenelle kaikille ja missä tarkoituksessa tiedot tullaan luovuttamaan.

Muissa kuin em. tapauksissa henkilö- tai yritystietoja ei luovuteta Visit Jyväskylän ulkopuolelle.
Visit Jyväskylän käyttämien järjestelmien omistajat/hallinnoijat pääsevät käsiksi tietosisältöihin, mutta heillä ei ole oikeutta käsitellä tai hyödyntää tietoja omassa toiminnassaan.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Visit Jyväskylän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereihin sisältyvät tiedot ovat vain Visit Jyväskylän käytössä. Järjestelmä toimii osittain Visit Jyväskylän palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla. Käytössä olevien järjestelmien, verkkolevyjen ja sähköpostin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus siirtyy pois henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeus on rajattu vain työtehtäviin liittyen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne”, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

 

Hae Kartalta

Löydä etsimäsi palvelu tai lähimmät kiinnostuksen kohteet kartalta