FRÅGOR?

Broschyrer & kartor

Beställ broschyrer och kartor till hemadressen här.

Matkailuesite 2019 finska

Turistbroschyren 2019

Jyväskyläregionens turistbroschyr presenterar på ett omfattande sätt turistutbudet i regionen. Broschyren anses vara en av regionens viktigaste informationskällor både för turister och lokalbefolkningen. Temaområden: Välkommen, Kultur, Evenemang, Aktiviteter & Wellness, Shopping, Restauranger, Logi och Trafik. Kartor Turistbroschyren

 


 

 

 

 

Mer information om besöksobjekten, aktiviteterna, restaurang- och logitjänsterna samt evenemangen och annat aktuellt hittar du på våra engelskspråkiga sidor.