FRÅGOR?

Kävelykatu
Foto: Gågatan, Kalevi Korhonen

10 saker som du kanske inte kände till om Jyväskylä


  • Civilisationens vagga – det första finskspråkiga läroverket, folkskolans lärarseminarium och flickskolan grundades i Jyväskylä.
  • En ungdomlig och innovativ stad. Antalet studerande och skolelever är cirka 45 000, d.v.s. var fjärde invånare är studerande.
  • Finlands sjunde största stad med ett invånarantal på 134 000. Invånarantalet växer bland det snabbaste i Finland.
  • Andra i ordningen bland Finlands mest betydande mässtäder – på topplats bland mötes- och kongresstäder
  • Det finländska parkours hjärta– här byggdes Finlands första parkourpark och Nordens första parkoursal.
  • På Tupaswilla i Jyväskyläregionen finns världens största rökbastu.

  • En föregångare inom idrott. Här finns bl.a. Finlands enda idrottsvetenskapliga fakultet, forskningscentret för tävlings- och toppidrott, fler än 450 idrottsplatser inom- och utomhus, samt fler än 200 idrottsföreningar och motionssällskap.
  • Enligt en undersökning om städernas ekonomi 2012 placerar sig Jyväskylä på andra plats bland de mest attraktiva inflyttningsorterna. Samma undersökning visar att Jyväskylä är den trivsammaste boendemiljön och den nästbästa staden med tanke på barns uppväxtmiljö.
  • En tredjedel av Päijänne - Finlands näst största sjö – ligger på Jyväskylä stads område. Strandlinje totalt 1 500 km och sommarbostäder 4 700.
 

Mer information om besöksobjekten, aktiviteterna, restaurang- och logitjänsterna samt evenemangen och annat aktuellt hittar du på våra engelskspråkiga sidor.