FRÅGOR?

Kuokkalan silta
Foto: Kuokkala bro / Touho Häkkinen

Historia

Jyväskyläs centrala läge där tre stora vattenvägar möts fick regionen att blomstra upp redan i förhistorisk tid. På 1500-talet fanns här redan sju gårdar: dessa har gett namnen åt några nutida stadsdelar, såsom Kuokkala, Tourula och Mankola. Marknadsrättigheter fick Jyväskylä 1801. Staden grundades i mars 1837. Viktiga landmärken i Jyväskylä och i hela Finlands historia har varit grundandet av de finskspråkiga läroanstalterna: lyseet 1858, seminariet 1863 och flickskolan 1864. Den lantliga och fridfulla småstaden har under årens lopp växt till sig i snabb takt. År 2009 sammanslogs Jyväskylä, Jyväskylä landskommun och kommunen Korpilahti. Jyväskylä blev därmed Finlands sjunde största stad. Stadens kännetecken är alltjämt desamma: livligt idrotts- och kulturliv, läroanstalter av hög kvalitet, betydande personer av vilka Alvar Aalto är den mest berömda. Läs mera on stadens historia på: http://www.jyvaskyla.fi/info (på finska). 

 

Mer information om besöksobjekten, aktiviteterna, restaurang- och logitjänsterna samt evenemangen och annat aktuellt hittar du på våra engelskspråkiga sidor.