Ajankohtaista

Kansainväliset kongressit järjestetään nyt virtuaalisesti

Jyväskylän kaupunki
Tiedote viestimille 3.3.2021

Jyväskylässä järjestetään lukuisia kansainvälisiä kokouksia ja kongresseja. Suomen kongressikaupungeista Jyväskylä on viidenneksi vilkkain. Tieteellisiä kokouksia ja kongresseja järjestetään vuosittain noin 50 ja niihin osallistuu keskimäärin yhteensä 3800 osallistujaa. Järjestäjäorganisaatio on useimmiten Jyväskylän yliopisto ja kokoontumisen tavoitteena on jakaa tieteellistä tutkimustietoa sekä vahvistaa kansainvälisiä tieteellisiä verkostoja.

COVID 19 pandemian iskettyä Suomeen maaliskuussa 2020 kongressijärjestäjät joutuivat nopeasti tekemään päätöksen, järjestetäänkö tapahtuma verkossa, toteutetaanko se hybridinä, siirretäänkö se vai perutaanko kokonaan. Jyväskylä Convention Bureaun ja Jyväskylän yliopiston tekemän tilastoinnin mukaan 7% ehdittiin järjestämään alkuvuonna 2020 suunnitellusti. Kongresseista 29 prosenttia järjestettiin kokonaan virtuaalisesti ja 5 prosenttia hybridinä niin, että osa osallistujista oli paikan päällä ja osa verkossa. 33 prosenttia siirrettiin vuosille 2021 tai 2022 ja 26 prosenttia kongresseista jouduttiin perumaan kokonaan

– Edellisiin vuosiin verrattuna kongresseja toteutettiin huomattavasti vähemmän, mutta kongressijärjestäjille lähetetyn kyselyn mukaan kokonaisosallistujamäärä oli suunnilleen sama kuin edellisinä vuosina, toteaa Jyväskylä Convention Bureaun markkinointipäällikkö Jaana Ruponen. Tämä johtui siitä, että virtuaalinen tapahtuma madaltaa osallistumiskynnystä muun muassa matkustuskustannusten pienentymisen ja ajansäästön takia. Paikallisia majoitus-, ravitsemis- ja oheisohjelmatoimijoita tämä ei tietenkään ilahduta, koska tärkeää matkailutuloa jää saamatta, kun kongresseihin osallistutaan kotikoneelta eikä tulla Jyväskylään, Ruponen jatkaa.

Vaikka kongressien järjestäminen on verkossa helppoa, siitä jää pois erittäin merkittävässä osassa oleva kasvokkain tapaaminen ja uusien henkilökohtaisten tutkijaverkostojen luominen. Kun koronarokotukset saadaan toteutettua, osa kongresseista tullaan edellä mainitusta syystä jälleen järjestämään Jyväskylässä, ei pelkästään verkossa, iloitsee Ruponen.

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen, Jyväskylä Convention Bureau, puh. 050 344 6496, jaana.ruponen@jyvaskyla.fi

Korona tyhjensi kongressikalenterin, ennätysluvuista toiseen äärilaitaan

Tiedote 03.03.2021

Suomessa järjestettiin viime vuonna 74 % vähemmän kansainvälisiä kongresseja kuin ennätysvuonna 2019. Vuosi 2020 oli kongressien kannalta surullinen: vain 220 kansainvälistä järjestökongressia pystyttiin toteuttamaan jossakin muodossa.

Kansainvälisen kongressin isännöinti kasvattaa verkostoja ja mainetta

Finland Convention Bureau (FCB) toteutti vuoden 2020 aikana kansainvälisten kongressien järjestäjille kyselyn, jossa selvitettiin kongressijärjestäjien kokemuksia kansainvälisen kongressin isännöinnin hyödyistä ja merkityksestä omalle toimialalle sekä halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin järjestäjien mielipiteitä heidän käyttämistään kongressipalveluista ja järjestelyiden onnistumisesta.

Kaohsiung Protocol – eli kuinka kansainvälinen kokous- ja tapahtuma-ala selviää koronakriisistä

Kokous- ja kongressialan kansainvälinen järjestö ICCA (International Congress and Convention Association) on luonut strategisen viitekehyksen, jonka tavoitteena on ohjata ala ulos koronakriisistä.

Kuva: Anne Kalliola

Kongressien tilastointi poikkeusvuonna

30.11.2020

Tänä vuonna koronapandemia aiheuttaa muutoksia myös kongressien tilastointiin: tietoa kerätään myös virtuaalikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista.

Lue lisää

UIA kongressinjärjestäjien pulssilla

18.11.2020

Union of International Associations (UIA) on Brysselissä päämajaansa pitävä järjestö, jonka yhtenä tehtävänä on tilastoida kansainvälisiä järjestökongresseja maailmalla. UIA on julkaissut tilastojaan jo vuodesta 1960 lähtien ja Suomi on sijoittunut viime vuosina jatkuvasti 20 suosituimman kongressimaan joukkoon. Finland Convention Bureau on UIA:n associate-jäsen ja seuraa aktiivisesti UIA:n viestintää ja tutkimuksia.

Lue lisää

Jyväskylä kongressikaupunkien kärkeä

Tiedote 4.3.2020

Jyväskylä oli vuoden 2019 valtakunnallisissa tilastoissa viidenneksi suosituin kongressikaupunki. Kansainvälisiä järjestökokouksia ja kongresseja järjestettiin 51 ja ne kokosivat kaupunkiin 3736 osallistujaa.  Ne järjestettiin pääosin Jyväskylän yliopistossa ja niiden tavoitteena oli jakaa tieteellistä tutkimustietoa sekä vahvistaa kansainvälisiä tieteellisiä verkostoja.

Kansainvälisten kokousten ja kongressien lukumäärät ja osallistujamäärät vaihtelevat vuosittain suuresti.  Vuodet 2016-2018 olivat ennätysvilkkaita, kun taas vuoden 2019 kongressit olivat osallistujamääriltään huomattavasti pienempiä.

– Jyväskylä on sopivan kokoinen kongressikaupunki ja osallistujilta ja järjestäjiltä kerätyssä palautteessa saadaan erinomaista palautetta, toteaa Jyväskylä Convention Bureaun markkinointipäällikkö Jaana Ruponen.

Palautteessa kehutaan kaupungin kompaktiutta ja hyviä tiloja järjestää kongressi. Ammattimainen palvelu, lähellä olevat elämykselliset oheisohjelmapaikat sekä monipuoliset majoitusvaihtoehdot saavat kiitosta. Kaupunkiin on hotellilaajennusten lisäksi tullut viime aikoina myös edullisempaa hostellitason majoitusta. Puhdas luonto, risteilyt ja rantaraitilla kävely olivat monien mielestä piristäviä kokemuksia raskaan kongressipäivän jälkeen.

– Haasteena Jyväskylälle on saavutettavuus. Ympäri maailmaa saapuvat osallistujat ovat harmissaan lentovuorojen vähyydestä Helsingin ja Jyväskylän välillä, Ruponen jatkaa.

Jyväskylän kongressimarkkinointi perustuu 22 julkisen yhteisön ja yrityksen muodostamaan verkostoon. Verkoston toimintaa johtaa Jyväskylän kaupunki ja se kanavoituu Jyväskylä Convention Bureaun (JCB) kautta. JCB auttaa kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjiä hakemaan oman alansa tapahtumia Jyväskylään.

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen, Jyväskylä Convention Bureau, puh. 050 344 6496, jaana.ruponen@jyvaskyla.fi