Ajankohtaista

Menestystarina

17.03.2022

Ensimmäinen virtuaalinen International Symposium of Adapted Physical Activity (ISAPA) -tapahtuma järjestettiin Jyväskylän yliopistossa 15.-18. kesäkuuta 2021. ISAPA on arvostettu kansainvälinen tieteellinen kongressi, joka järjestetään ympäri maailmaa joka toinen vuosi. ISAPA 2021 sai suojelijakseen kansainvälisen liikuntatieteiden ja liikuntakasvatuksen neuvoston (ICSSPE).

Kuva: Erwin Borremans

Kansainväliset kongressit 2021 pääosin virtuaalisia

Jyväskylän kaupunki
Tiedote viestimille 2.3.2022

Jyväskylä on vilkas kansainvälisten kokousten ja kongressien kaupunki. Kongressivuosi 2021 oli kuitenkin koronasta johtuen normaalia hiljaisempi. Järjestäjäorganisaatio oli useimmiten Jyväskylän yliopisto ja kokoontumisen tavoitteena oli jakaa tieteellistä tutkimustietoa sekä vahvistaa kansainvälisiä tieteellisiä verkostoja.

Vuonna 2021 kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia ja kongresseja järjestettiin Jyväskylä Convention Bureaun ja Jyväskylän yliopiston tekemän tilastoinnin mukaan 33. Ne järjestettiin pääosin verkkototeutuksina joko kokonaan virtuaalisesti tai hybridinä niin, että osa osallistujista oli paikan päällä ja osa verkossa. Osa siirrettiin tuleville vuosille ja osa peruttiin kokonaan. Ennen koronaa kokoontumisia järjestettiin vuosittain noin 50 ja niihin osallistui keskimäärin yhteensä 3800 osallistujaa.

• Vaikka kongresseja järjestettiin edellisiä vuosia vähemmän, kongresseissa oli osallistujia suunnilleen saman verran kuin aiemminkin, toteaa Jyväskylä Convention Bureaun markkinointipäällikkö Jaana Ruponen. Tämä johtui siitä, että virtuaalinen tapahtuma madaltaa osallistumiskynnystä muun muassa matkustuskustannusten pienentymisen ja ajansäästön takia. Paikallisia majoitus-, ravitsemis- ja oheisohjelmatoimijoita tämä ei tietenkään ilahduta, koska tärkeää matkailutuloa jää saamatta, kun kongresseihin osallistutaan kotikoneelta eikä tulla Jyväskylään, Ruponen jatkaa.

• Kongressien järjestäminen verkossa on nykyteknologialla helppoa. Kun vuonna 2020 haasteena oli teknologisen osaamisen kasvattaminen, nyt tavoitteena on osallistujakokemuksen kehittäminen. Kansainvälisten tutkimusten mukaan kasvokkain tapaaminen, tutkimustiedon jakaminen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen ja kontaktien luominen on erittäin tärkeää. Siksi suurin osa kongresseista tullaan varmasti tulevaisuudessa järjestämään paikan päällä – ja niin myös tänä vuonna, iloitsee Ruponen. Epävarman maailmantilanteen takia tutkijat ovat kuitenkin varovaisia miettiessään uusien kongressien hakemista.

Jyväskylä Convention Bureau (JCB) auttaa kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjiä hakemaan oman alansa tapahtumia Jyväskylään. Toiminta perustuu 22 julkisen yhteisön ja yrityksen muodostamaan verkostoon. Verkoston toimintaa johtaa Jyväskylän kaupunki.

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen, Jyväskylä Convention Bureau, puh 050 344 6496, jaana.ruponen@jyvaskyla.fi

Pandemian vaikutukset kansainvälisiin kongresseihin – poikkeusvuoden oppeja

Kansainväliset kokous- ja kongressialan järjestöt UIA ja ICCA tilastoivat kansainvälisiä järjestökongresseja maailmalla sekä tekevät alan tutkimustoimintaa. Hiljattain julkaistut tutkimukset kertovat, että korona-aika on ollut opettavainen ja tuonut kongressitoimialalle myös paljon positiivista kehitystä.

Korona tyhjensi kongressikalenterin, ennätysluvuista toiseen äärilaitaan

Tiedote 03.03.2021

Suomessa järjestettiin viime vuonna 74 % vähemmän kansainvälisiä kongresseja kuin ennätysvuonna 2019. Vuosi 2020 oli kongressien kannalta surullinen: vain 220 kansainvälistä järjestökongressia pystyttiin toteuttamaan jossakin muodossa.

Kansainvälisen kongressin isännöinti kasvattaa verkostoja ja mainetta

Finland Convention Bureau (FCB) toteutti vuoden 2020 aikana kansainvälisten kongressien järjestäjille kyselyn, jossa selvitettiin kongressijärjestäjien kokemuksia kansainvälisen kongressin isännöinnin hyödyistä ja merkityksestä omalle toimialalle sekä halukkuudesta uuteen kongressi-isännyyteen. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin järjestäjien mielipiteitä heidän käyttämistään kongressipalveluista ja järjestelyiden onnistumisesta.

Kaohsiung Protocol – eli kuinka kansainvälinen kokous- ja tapahtuma-ala selviää koronakriisistä

Kokous- ja kongressialan kansainvälinen järjestö ICCA (International Congress and Convention Association) on luonut strategisen viitekehyksen, jonka tavoitteena on ohjata ala ulos koronakriisistä.

Kuva: Anne Kalliola

Kongressien tilastointi poikkeusvuonna

30.11.2020

Tänä vuonna koronapandemia aiheuttaa muutoksia myös kongressien tilastointiin: tietoa kerätään myös virtuaalikongresseista sekä peruutetuista ja siirretyistä tapahtumista.

Lue lisää

UIA kongressinjärjestäjien pulssilla

18.11.2020

Union of International Associations (UIA) on Brysselissä päämajaansa pitävä järjestö, jonka yhtenä tehtävänä on tilastoida kansainvälisiä järjestökongresseja maailmalla. UIA on julkaissut tilastojaan jo vuodesta 1960 lähtien ja Suomi on sijoittunut viime vuosina jatkuvasti 20 suosituimman kongressimaan joukkoon. Finland Convention Bureau on UIA:n associate-jäsen ja seuraa aktiivisesti UIA:n viestintää ja tutkimuksia.

Lue lisää

Jyväskylä kongressikaupunkien kärkeä

Tiedote 4.3.2020

Jyväskylä oli vuoden 2019 valtakunnallisissa tilastoissa viidenneksi suosituin kongressikaupunki. Kansainvälisiä järjestökokouksia ja kongresseja järjestettiin 51 ja ne kokosivat kaupunkiin 3736 osallistujaa.  Ne järjestettiin pääosin Jyväskylän yliopistossa ja niiden tavoitteena oli jakaa tieteellistä tutkimustietoa sekä vahvistaa kansainvälisiä tieteellisiä verkostoja.

Kansainvälisten kokousten ja kongressien lukumäärät ja osallistujamäärät vaihtelevat vuosittain suuresti.  Vuodet 2016-2018 olivat ennätysvilkkaita, kun taas vuoden 2019 kongressit olivat osallistujamääriltään huomattavasti pienempiä.

– Jyväskylä on sopivan kokoinen kongressikaupunki ja osallistujilta ja järjestäjiltä kerätyssä palautteessa saadaan erinomaista palautetta, toteaa Jyväskylä Convention Bureaun markkinointipäällikkö Jaana Ruponen.

Palautteessa kehutaan kaupungin kompaktiutta ja hyviä tiloja järjestää kongressi. Ammattimainen palvelu, lähellä olevat elämykselliset oheisohjelmapaikat sekä monipuoliset majoitusvaihtoehdot saavat kiitosta. Kaupunkiin on hotellilaajennusten lisäksi tullut viime aikoina myös edullisempaa hostellitason majoitusta. Puhdas luonto, risteilyt ja rantaraitilla kävely olivat monien mielestä piristäviä kokemuksia raskaan kongressipäivän jälkeen.

– Haasteena Jyväskylälle on saavutettavuus. Ympäri maailmaa saapuvat osallistujat ovat harmissaan lentovuorojen vähyydestä Helsingin ja Jyväskylän välillä, Ruponen jatkaa.

Jyväskylän kongressimarkkinointi perustuu 22 julkisen yhteisön ja yrityksen muodostamaan verkostoon. Verkoston toimintaa johtaa Jyväskylän kaupunki ja se kanavoituu Jyväskylä Convention Bureaun (JCB) kautta. JCB auttaa kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjiä hakemaan oman alansa tapahtumia Jyväskylään.

Lisätietoja:
Markkinointipäällikkö Jaana Ruponen, Jyväskylä Convention Bureau, puh. 050 344 6496, jaana.ruponen@jyvaskyla.fi