Kaksi henkilöä istuu kivellä lukemassa Muuratsalon Koetalon edessä.

Alvar Aalto Route on valittu Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon ensimmäisenä Suomesta – Jyväskylä mukana vahvalla panoksella

Euroopan neuvosto on valinnut 19.5.2021 päätöksellään Alvar Aalto Route – 20th Century Architecture and Design – kulttuurireitin, ensimmäisenä Suomessa, arvostettujen Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon. 

”Kulttuurireittistatus edistää Alvar Aallon rakennusten kansainvälistä tunnettuutta ja vahvistaa Aallon tuotannon merkittävyyttä osana eurooppalaista kulttuuriperintöä. Kaikki maailmanperintökohteiksi ehdotettavat Aalto-kohteet kuuluvat myös Alvar Aalto -kulttuurireittiin.”

Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja Tommi Lindh

Kulttuurimatkailureitti Alvar Aalto Route – 20th Century Architecture and Design kattaa yli 60 arkkitehtuurikohdetta 27 kaupungissa viidessä eri maassa – Suomessa, Saksassa, Virossa, Italiassa ja Ranskassa. Potentiaalisia Alvar Aalto -kohteita löytyy yhteensä kymmenestä Euroopan maasta Suomen Rovaniemeltä Italian Riola di Vergatoon, ja Islannin Reykjavikista Viipurin kirjastoon. Euroopan neuvoston kulttuurireitin hakemusprosessi on nyt edennyt auditoinnin kautta sertifiointiin. Pyhän Olavin merireitti Turun saaristossa kuuluu jo Euroopan neuvoston kulttuurireitteihin, kun se liittyi osaksi Norjasta koordinoitua Pyhän Olavin reittiä.

Vuonna 2017 perustettu Alvar Aalto -kaupunkien verkosto edistää kaupunkien, kuntien ja alueiden elinvoimaisuutta mm. matkailun keinoin. Hyvällä yhteistyöllä ja palvelutuotannolla on jo lisätty matkailualueiden positiivista näkyvyyttä ja kävijämääriä.

”Sertifikaatin saaminen on upea osoitus siitä, että laaja yhteistyö pienten kulttuurimatkailukohteiden kesken kannattaa. Matkailijan näkökulmasta on parasta, että kaikki vierailtavat Aallon arkkitehtuurikohteet ja niihin liittyvät palvelut löytyvät nyt ja jatkossa kätevästi yhdestä Visit Alvar Aalto -verkko-osoitteesta. Viime kesän tavoin odotamme, että kotimaan matkailijat löytävät kiinnostavat ja pienryhmiä turvallisesti palvelevat Aalto-lähikohteet. Kohteita on lähes joka puolella Suomea.”

matkailureitin tuottaja Noora Kiili Alvar Aalto -säätiöstä

Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -kaupunkien yhteishanke Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry -yhdistys on perustettu heinäkuussa 2020.

”Yhdistyksen tavoitteena on kehittää matkailureitin toimintaa ja edistää matkailua Alvar Aallon suunnittelemiin kohteisiin Euroopassa ja muualla maailmassa. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yleisölle tavalla tai toisella saavutettavat kohteet ja palveluntarjoajat.”

kulttuurireittiyhdistyksen puheenjohtaja, Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski

Jyväskylä mukana kulttuurireitillä vahvalla panoksella

Jyväskylässä Alvar Aallon kulttuuriperintö näyttäytyy laajemmin kuin missään muualla maailmassa. Kaikkiaan 29 eri aikojen merkittävää rakennuskokonaisuutta on toiminut perusteena myös Alvar Aalto pääkaupunkina esiintymiseen kotimaisilla ja kansainvälisillä matkailumarkkinoilla. Jyväskylän kaupunki on ollut perustajajäsen niin Aalto-kaupunkien verkostossa kuin Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry -yhdistyksessäkin. Kaupunki ja sen alainen Visit Jyväskylä Region ovat vieneet määrätietoisesti Aalto- teemaista matkailua maailmalle jo usean vuoden ajan ja tuoneet sitä aikaisempaa tutuksi myös kotimaisille matkailijoille.

”Verkostoyhteistyö ja nyt Alvar Aalto Routen nouseminen Euroopan neuvoston kulttuurireittien joukkoon Euroopan viralliseksi kulttuurireitiksi antaa merkittävän vetoavun Jyväskylän ja koko Keski-Suomen alueen matkailulle. Olemme tehneet paljon pohjatyötä alueen Aalto-teemaisen matkailun eteen edellisten vuosien aikana sekä luoneet yhteyksiä kansainvälisen median ja matkanjärjestäjien suuntaan. Aallon arkkitehtuuri yhdistettynä Järvi-Suomen luontoon on maailmalla erittäin kiinnostava yhdistelmä.”

matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylä Regionista

Alvar Aalto Route -kulttuurimatkailureitin verkkopalvelussa Jyväskylä on mukana kaikkiaan kahdeksassa Alvar Aalto-teemaisissa kiertomatkakokonaisuudessa tai elämyksessä. Lisäksi sivuilla esitellään useita Jyväskylän Aalto-kohteita, kuten esimerkiksi matkailijoiden suosioon nousseet Säynätsalon kunnantalo ja Muuratsalon koetalo.

Eurooppalaiset kulttuurireitit kulkevat historiallisilla jalanjäljillä

Eurooppalaiset kulttuurireitit (Cultural Route of the Council of Europe) tuovat Välimeren, Alppien, Tonavan ja Itämeren alueiden monipuolisen kulttuurihistorian tutuksi mm. arkkitehtuurin ja gastronomian välityksellä. Viiden uuden reitin myötä yhteensä 45 reittiä on tähän mennessä saanut Euroopan neuvoston sertifikaatin.

”Viime vuosisadan kulttuurihistoria, sekä pohjoismainen ulottuvuus, saa nyt vahvistusta ja tunnustusta vanhojen eurooppalaisten teemojen rinnalla, kun Alvar Aallon arkkitehtuuri ja muotoilu muodostaa modernin rakennustaiteen kokonaisuuden.”

Tommi Lindh, Alvar Aalto -säätiön toimitusjohtaja.

Euroopan neuvoston kulttuurireittien teeman tulee olla yhteinen vähintään kolmelle maalle. Reittien tulee edistää toiminnallaan kulttuurin kestävää kehitystä, kulttuuri- ja nuorisovaihtoa ja kulttuuriperintökasvatusta sekä siihen painottuvaa kulttuurimatkailua. Reittejä koskevan sopimuksen taustalla vaikuttavat Euroopan neuvoston kulttuuri- ja kulttuuriperintösopimukset.

”Pidämme kulttuuriyhteistyötä ja suomalaisen kulttuurin esiintymistä Euroopan neuvoston kulttuurireittien kontekstissa tärkeänä. Se avaa mahdollisuuksia myös kulttuurimatkailun aiempaa laajempaan kehittämiseen.”

opetus- ja kulttuuriministeriön neuvotteleva virkamies Anne Mattero

Suomi on liittynyt Euroopan neuvoston kulttuurireittejä koskevaan laajennettuun osittaissopimukseen vuonna 2018.

Keväällä 2018 Venetsian arkkitehtuuribiennaalin yhteydessä julkistettu Visit Alvar Aalto -verkkopalvelu palvelee tällä hetkellä suomen-, englannin-, venäjän- ja japaninkielisiä matkailijoita. Hanke on saanut tukea Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurimatkailun tuotteistamisen erityisavustuksesta.

TIETOA Alvar Aalto Route -kulttuurimatkailureitin verkkopalvelusta

Visit Alvar Aalto -verkkopalvelu lukuina 2020:
• yli 60 Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelemaa, matkailijoille avointa kohdetta
• 30 kiertomatkaa, joita myy 10 matkatoimistoa
• 26 Alvar Aalto -kaupunkia
• Yli 100 palveluntarjoajaa
• 4 kieliversiota (suomi, englanti, venäjä ja japani)
• Yli 600 valokuvaa
• lanseerattu toukokuussa 2018
• Alvar Aalto -säätiön ylläpitämä tietopalvelu


Kävijätietoja
:
• n. 40 000 kävijää ja yli 100 000 sivujen katselukertaa / vuosi
• Käyttäjän selaimen kielen mukaan: 41% suomi, 24% englanti, 11% japani, 8% venäjä, 16% muut kielet
• Lähdemaan mukaan: 50% Suomi, 11% Japani, 10% Venäjä, 5% USA, 3% Iso-Britannia, 1,7% Italia, 21,3% muut maat
• Liikenteestä 70% hakukonelähtöistä, 15% suoraa ja 12% muiden sivustojen kautta

Lisätietoja:

NOORA KIILI
Tuottaja, Alvar Aalto Route -kulttuurimatkailureitti
Alvar Aalto -säätiö
noora.kiili@alvaraalto.fi
+358 44 976 7810

HELI LEINONKOSKI
Puheenjohtaja, Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön matkailureitti ry
Kansliapäällikkö, Jyväskylän kaupunki
heli.leinonkoski@jyvaskyla.fi
+358 50 365 4287

TOMMI LINDH
Toimitusjohtaja Alvar Aalto -säätiö
+358 44 562 1625
tommi.lindh@alvaraalto.fi

https://www.alvaraalto.fi
https://shop.alvaraalto.fi
https://visit.alvaraalto.fi

Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön valtakunnallinen vastuumuseo/
Museum with the national responsibility for Alvar Aalto’s architecture and design heritage

ANNE MATTERO
Neuvotteleva virkamies, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto / KUPO
Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue / TAKU
anne.mattero@minedu.fi
0295 330 313 / 050 344 2114

SUSANNE RASMUS
matkailujohtaja
Visit Jyväskylä Region
susanne.rasmus@jyvaskyla.fi
0400 885 786

Lisätietoja verkkopalveluista:

Alvar Aalto Route -kulttuurimatkailureitin verkkopalvelu:
https://visit.alvaraalto.fi
www.alvaraaltoroute.com

Tiedote englanniksi Euroopan neuvoston kulttuurireittisertifikaatin myöntämisestä:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/-/the-council-of-europe-certifies-5-new-cultural-rout-1

Euroopan neuvoston kulttuurireitit Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla:
https://minedu.fi/kulttuurimatkailu

Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinnön valtakunnallinen vastuumuseo, Alvar Aalto -säätiö
www.alvaraalto.fi