Henkilö katsoo auringonlaskua.

Keski-Suomen matkailustrategia vuosille 2021-2025 on valmistunut

Maakunnasta halutaan tehdä esimerkillisen vastuullinen ja kansainvälisesti menestyvä Järvi-Suomen luonto-, elämys- ja kulttuurimatkailualue.

Keski-Suomen matkailustrategia vuosille 2021-2025 on valmistunut. Laajasti maakunnan matkailutoimijoita osallistaneesta strategiatyöprosessista vastasivat Visit Jyväskylä Region yhteistyössä Keski-Suomen liiton kanssa. Nyt valmistunut Keski-Suomen matkailustrategia pohjautuu sekä Suomen matkailustrategiaan että Visit Finlandin Lakeland-suuraluestrategiaan ja tarkentaa Keski-Suomen omia matkailullisia vahvuuksia ja tavoitteita. Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman yhtenäinen ja samalla koko laajaa toimijajoukkoa koskettava strategia, jossa roolit ja toiminnan kärjet on selkeytetty. Kokonaisuudessaan Keski-Suomen matkailustrategiaan 2021-2025 pääsee tutustumaan esimerkiksi Visit Jyväskylä Regionin verkkosivuilla.

Keski-Suomen matkailustrategian visiona on olla ’esimerkillisen vastuullinen ja kansainvälisesti menestyvä Järvi-Suomen luonto-, elämys- ja kulttuurimatkailualue, joka tunnetaan hyvästä saavutettavuudesta ja aktiivisesta yhteistyöstään’.

Vastuullisuus ja kestävyys on strategiamme läpileikkaava teema digitaalisuuden rinnalla. Ne ovat samalla myös kaksi isoa elinehtoa kilpailukyvyn säilyttämisessä. Missionamme on tehdä hyvässä yhteistyössä Keski-Suomesta osaava, laadukas, vastuullinen ja asiakasystävällinen matkailualue, joka on tunnettu sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. Koronavuoteen ajoittunut strategiatyö opetti meille paljon ja se näkyy myös lopputuotoksessa. Tässä strategiassa huomioidaan selvästi aikaisempaa enemmän maailman matkailuun vaikuttavat yllättävät tilanteet, joustavuus ja yhteistyön merkitys.

Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus

Tulevan strategiakauden painotettaviksi osa-alueiksi ja toimintaa ohjaaviksi ajureiksi määriteltiin digitaalisuus, vastuullisuus ja kestävyys, tieto ja osaaminen, saavutettavuus, verkostot, kansainvälisyys, edunvalvonta, ajassa eläminen sekä turvallisuus. Alueen markkinoinnissa korostuvat alueen vetovoimatekijät eli niin sanotut USP’t. Maakunnan vetovoimatekijöitä ovat luonto, hyvinvointi, kulttuuri ja tapahtumat, jotka painottuvat eri tavoin kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kesken. Tavoitteena on muun muassa kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden osuutta 15 prosentista 20 prosenttiin, kotimaan matkailijoiden markkinaosuutta nykyisestä kuudesta prosentista kuuteen ja puoleen prosenttiin sekä edistää alueen kilpailukykyä vastuullisuuden, saavutettavuuden ja laatutason nostamisen kautta.

Matkailun edistämistä ja markkinointia hoidetaan jatkossa alueellisen DMO-toiminnan kautta

Yksi tärkeimmistä strategiatyön tehtävistä oli löytää alueelle sopiva matkailun markkinointimalli, joka selkeyttää matkailumarkkinointia sekä asiakkaiden että muiden matkailun sidosryhmien suuntaan. Tämän tehtävän kautta tunnistettiin myös tarve maakunnan yhteiselle matkailun alueorganisaatiolle ja DMO-toiminnalle (Destination management organization), jota toteutetaan kuntien välisenä yhteistyönä. DMO muun muassa edustaa alueen matkailutoimijoita Visit Finlandin suuntaan sekä toteuttaa alueen yhteistä matkailumarkkinointia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Alueelliseksi DMO-toimijaksi valikoitui Visit Jyväskylä Region, jolla todettiin olevat parhaat edellytykset toiminnan pyörittämiseen ja pitkäaikainen kokemus kuntayhteistyöstä. Keski-Suomen DMO-toiminnan on määrä käynnistyä vuoden 2022 alusta.

Strategian jalkautus jo käynnissä: Visit Jyväskylän nimi vaihtui Visit Jyväskylä Regioniksi, alueen uudet matkailun verkkosivut avautuivat ja graafinen ilme uudistui

Osana uuden Keski-Suomen matkailustrategian 2021-2025 mukaisia jalkautustoimia Visit Jyväskylän nimi on vaihtunut vuoden 2021 alusta Visit Jyväskylä Regioniksi. Nimenmuutoksella ennakoidaan jo tulevaa Keski-Suomen matkailun alueorganisaation tehtävää ja DMO-roolia. Nimenmuutoksella halutaan viestiä myös yhä selkeämmin laajasta matkailualueesta sekä matkailun alueellisesta kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä.

Visit Jyväskylä Regionin verkkosivut ovat niin ikään uudistuneet ja niiden ensimmäinen versio avattiin joulukuun lopussa. Seuraava laajemmin päivitetty versio valmistuu alkuvuodesta. Sivustouudistuksen yhteydessä yhdistettiin viisi eri sivustoa yhteen: visitjyvaskyla.fi, lastenloytoretket.fi, saunaregion.fi, visitcentralfinland.com ja jcb.fi. Uuden julkaisujärjestelmän ja sivustojen yhdistämisen lisäksi matkailun sivuille toteutettiin myös mittava sisältöuudistus. Kevään mittaan julkaistaan loput kieliversiot (ruotsi, venäjä, espanja, ranska, italia, japani) ja lisää uusia sisältökokonaisuuksia. Sivustouudistuksen yhteistyökumppanina on toiminut jyväskyläläinen Trimedia Oy.

Tavoitteena oli työstää alueelle matkaileville, paikallisille ja matkailualan ammattilaisille ajassa elävä, moderni, inspiroiva ja aiempaa saavutettavampi kokonaisuus. Esimerkiksi inspiroivan sisällön osuutta on kasvatettu entisestään, jotta matkailija saa nopeammin käsityksen siitä, millainen on Jyväskylän seutu matkailukohteena ja mitkä ovat alueen kilpailuvaltit. Verkkosivu palvelee myös aiempaa laajempaa kohderyhmää, sillä uudistuksen yhteydessä myös Jyväskylä Convention Bureaun sivut siirtyivät Visit Jyväskylä Region -sivuston sisälle.

Visit Jyväskylä Regionin markkinointipäällikkö Sini Tirronen

Uusien verkkosivujen ja strategian myötä, myös Visit Jyväskylä Regionin graafinen ilme uudistui vuoden vaihteessa. Uusi ilme on nähtävissä jo uusilla verkkosivuilla, vuoden alusta alkaen ilmestyneissä markkinointimateriaaleissa sekä esimerkiksi Matkakeskuksessa ja Asemakadun matkailuneuvonnan pisteessä.

Lisätietoja Keski-Suomen matkailustrategiasta:

matkailujohtaja Susanne Rasmus, Visit Jyväskylä Region, p. 0400 885 786, susanne.rasmus@jyvaskyla.fi

matkailukoordinaattori Leena Pajala. Keski-Suomen liitto, p. 040 595 0015, leena.pajala@keskisuomi.fi

Lisätietoja verkkosivu-uudistuksesta ja graafisesta ilmeestä:

markkinointipäällikkö Sini Tirronen, p. 0400 278 920, sini.tirronen@jyvaskyla.fi

Strategian yhteydessä käytettävissä oleva kuva:

https://www.dropbox.com/s/chqw7eluhwl5wd4/Strategiakuva_kuvaaja%20Jukka%20Paakkinen.JPG?dl=0, kuvaaja: Jukka Paakkinen (kuvatiedot mainittava julkaisun yhteydessä)