Aerial photo of Leivonmäki National Park

Keski-Suomen matkailualueella on edistetty kestävää matkailua ja vastuullisuusviestintää korona-aikana

 

Keski-Suomen matkailualueella on edistetty kestävää matkailua ja vastuullisuusviestintää korona-aikana

Keski-Suomen matkailukehittämistä jatkettiin vuonna 2021 panostamalla muun muassa vastuullisuusviestintään. Keski-Suomen matkailualue on saanut vuoden mittaan oman, uniikin vastuullisuusviestinnän tyylinsä ja työkaluja viestintään sekä kyberturvallisuuden parantamiseen. Kehittämistyötä on tehty tiiviissä yhteistyössä matkailuyritysten, kuntien, Metsähallituksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.  Vuoden mittaisen kehittämistyön Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeessa on korona-aikana mahdollistanut TEM:n rahoitus Matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehittämishankkeiden rahastosta. Visit Jyväskylä Region jatkaa matkailun kehittämistyötä vastuullisuusviestinnän osalta myös tulevana vuonna 2022.

 

– Vastuullisuus on matkailualalla jo elinehto ja vastuullisuusviestintään panostaminen voi tuoda merkittävää kilpailuetua. Emme voi kuitenkaan tehdä vastuullisuustyötä matkailunkaan osalta yksin ja siksi olemme vieneet asiaa eteenpäin Keski-Suomessa moniammatillisesti ja tiiviissä yhteistyössä mm. oppilaitos- ja yrityskumppaniemme kanssa, toteaa Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus.

 

Vastuullisuusviestintää varten on luotu toimijoita ohjeistava ”Mitä minä edellä” – Keski-Suomen matkailualueen vastuullisuusviestinnän käsikirja. Dokumentti on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä, kun tarvitaan inspiraatiota, muistutusta viestinnän aiheista ja äänensävystä, tietoa eri kanavien hyödyntämisestä tai materiaalia työntekijöiden tai asiakkaiden osallistamiseen.

 

– Vastuullisuusviestintä lisää asiakkaiden tietoisuutta vastuullisuuden eri osa-alueista ja tuo liiketoimintaan sisältöä. Viestinnän avulla voidaan kirkastaa tekoja sekä henkilökunnalle että asiakkaille. Viestiminen meille tärkeistä asioista lisää avoimuutta ja vuorovaikutusta, kertoo vastuullisuusviestintätyöhön yrityspilottina osallistuneen Keurusselkä Hotels Oy:n yrittäjä Iris Mäkinen.

 

Valtakunnallista kiinnostusta herättänyt ”10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla” – vinkkilista, joka rakennettiin yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:in kyberturvallisuusasiantuntijoiden kanssa, rohkaisee puolestaan matkailutoimijoita tarkistamaan kyberturvallisuuteen liittyvät ydinasiat ja viestimään niistä myös asiakkaalle.

Myös Keski-Suomen matkailualueelle tärkeisiin luontokohteisiin ja niissä viestimiseen on pureuduttu. Luontokohteiden uusia kävijäryhmiä ajatellen on valmistunut Virtuaalinen tulistelupaikka -viestintäkokeilu Leivonmäen kansallispuistoon. Virtuaalisella tulistelupaikalla kävijä voi mm. inspiroitua lähtemään kansallispuistoon sesonkiaikojen ulkopuolella, muistuttaa mieleen retkietiketin tai nähdä esimerkiksi 3D toteutuksen nimikkolintu kehrääjästä. Sisältöihin pääsee puistosta lintukyltteihin sijoitettujen QR-koodien kautta tai verkko-osoitteella. Sisällöt on toteutettu Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:in alaisen Digi ja Game Centerin kanssa.

Materiaaleja:

Keski-Suomen matkailualueen vastuullisuusviestinnän käsikirja (visitjyvaskyla.fi)

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla Visit Jyväskylä Region parantamiseksi matkailualalla (visitjyvaskyla.fi)

Leivonmäen kansallispuisto (digigamecenter.org)

Visit Jyväskylä Regionin vastuullisuusviestinnän koulutustilaisuuksien tallenteisiin voi tutustua maksutta sivulla: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke – Visit Jyväskylä Region (visitjyvaskyla.fi) ja Vastuullisuus näkyväksi – artikkelikokoelmaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa: Vastuullisuus näkyväksi : Eväitä matkailun vastuullisuusviestintään – Theseus

Taustalla oleva hanke pähkinänkuoressa:

  • Hankkeen virallinen nimi: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa
  • Hankeaika: 1.12.2020-31.12.2021
  • Rahoitus: TEM Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät hankkeet 2020-2021
  • Hankkeessa mukana olevat kunnat Keski-Suomesta: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Keuruu, Konnevesi, Muurame, Saarijärvi, Witaksen alue ja Jyväskylä
  • https://visitjyvaskyla.fi/professionals/matkailun-vastuullisuus-nakyvaksi/

 

Lisätietoja: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeesta

projektipäällikkö Mari Holopainen 27.12.2021 saakka

p. 050 5633806 Visit Jyväskylä Region / Jyväskylän kaupunki

27.12. 2021 jälkeen matkailujohtaja Susanne Rasmus, Visit Jyväskylä Region