Uusi matkailun tulo- ja työllisyystutkimus valmistui – välitön matkailutulo kasvoi Keski-Suomessa kahdeksan prosenttia

Tiedote 10.11.2020
Visit Jyväskylä/Jyväskylän kaupunki

Uusi matkailun tulo- ja työllisyystutkimus valmistui – välitön matkailutulo kasvoi Keski-Suomessa kahdeksan prosenttia

Visit Jyväskylä ja Keski-Suomen liitto ovat teettäneet uuden matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen. Tutkimuksen toteutti Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy ja tutkimustulokset on koottu vuoden 2018 aineistoista. Edellinen vastaava tutkimus toteutettiin vuonna 2015.

– Halusimme tarkastella, miten matkailu on kehittynyt edellisten vuosien aikana Jyväskylän seudulla ja koko Keski-Suomen maakunnassa. Työstämme parhaillaan Keski-Suomen matkailustrategiaa vuosille 2021-2025 ja samalla nyt valmistunut tutkimus tulee toimimaan hyvänä vertailupohjana seuraavan strategiakauden tuloksille. Toki pitää varautua siihen, että seuraavassa tutkimuksessa tulee näkymään myös koronan vaikutukset, kertoo matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylästä.

Valmistuneen tutkimuksen mukaan matkailijoiden tuoma välitön matkailutulo vuonna 2018 oli Keski-Suomessa 331,1 miljoonaa euroa ja Jyväskylän seudulla yhteensä noin 216 miljoonaa euroa. Keski-Suomen osalta matkailutulo on näin ollen kasvanut vuonna 2015 tehtyyn selvitykseen verrattuna kahdeksan prosenttia ja Jyväskylän seudun osalta yhdeksän prosenttia.

Koko Keski-Suomessa matkailijat käyttivät vuonna 2018 majoitus- ja ravitsemispalveluihin 144,8 miljoonaa euroa ja Jyväskylän seudulla 96,5 miljoonaa euroa. Välittömän matkailutulon osuus kaikkien toimialojen liikevaihdosta oli sekä koko Keski-Suomessa että Jyväskylän seudulla 2,3 prosenttia. Kun otetaan huomioon matkailun kerrannaisvaikutus muille toimialoille, matkailun kokonaisvaikutus Keski-Suomessa on noin 465 miljoonaan euroa ja Jyväskylän seudulla 303 miljoonaa euroa.

Matkailutuloihin vaikuttaa aina tarkasteltavan alueen matkailun rakenne. Jyväskylän seudulla vapaa-ajan ja ammattiin liittyvän matkailun suhde on aina ollut poikkeuksellisen tasavahvaa. Tukijalka on ollut perinteisesti kotimaisessa matkailussa, mutta kansainvälisen matkailun kautta on lähdetty hakemaan isompaa matkailutulon ja matkailijamäärien kasvua.

– Kotimaisten matkailijoiden määrä on edellisten vuosien aikana iloksemme kasvanut entisestään ja nyt koronatilanteen myötä erityisesti lähimatkailun merkitys on korostunut. Kansainväliseen matkailuun kannattaa kuitenkin panostaa myös jatkossa, sillä ulkomaiset matkailijat jättävät noin kolminkertaisen määrän rahaa alueelle suomalaisiin matkailijoihin verrattuna, toteaa matkailujohtaja Susanne Rasmus Visit Jyväskylästä.
Visit Finlandin vuoden 2018 matkailijatutkimuksesta selviää, että ulkomaiset matkailijat käyttivät vuonna 2018 keskimäärin 358 euroa matkaa kohden Suomessa. Keski-Suomen matkailukulutuksesta ulkomaalaisten matkailijoiden osuus oli vuonna 2018 kahdeksan prosenttia.

Tulo- ja työllisyystutkimuksen mukaan Keski-Suomessa vieraili vuonna 2018 noin 3,2 miljoonaa matkailijaa, joista reilu puolet eli 1,6 miljoona vieraili Jyväskylän seudulla. Suomalaisten matkailijoiden osuus kaikista oli lähes 3 miljoonaa koko Keski-Suomen osalta ja 1,5 miljoonaa Jyväskylän seudun osalta. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä koko Keski-Suomessa oli noin 300 000.

Seudulle saapuvat matkailijat myös työllistävät

Tutkimus kertoo, että vierailevat matkailijat työllistivät Keski-Suomessa kaupan ja palveluiden alojen työntekijöitä suoraan n.1 900 henkilötyövuotta, joista Jyväskylän seudun osuus on 1240 henkilötyövuotta. Kunnallisverotuloja matkailun ansiosta työllistyneet toivat koko Keski-Suomeen kahdeksan miljoonaa euroa. Tästä Jyväskylän seudulle jäi reilu viisi miljoonaa euroa. Tarkastelun ulkopuolelle tutkimuksessa jäivät matkailutoimialalle tyypilliset sesonkityöntekijät sekä julkisen sektorin alan työlliset.
Uuden matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen toteutuksessa on pieniä eroavaisuuksia vuonna 2015 toteutettuun tutkimukseen verrattuna.

– Tuloksia analysoitaessa ja vertailtaessa on hyvä huomioida, että viranomaiset ovat muuttaneet paikoin aineiston keruutapoja ja tämä on vaikuttanut osaltaan laskentoihin. Esimerkiksi vuonna 2018 Tilastokeskus otti Suomalaisten matkailu -tutkimukseen mukaan myös päiväkävijät, tosin rajaten mukaan vain päiväkäynnit matkan pääkohteeseen, jossa viivyttiin vähintään kolme tuntia. Sen vuoksi päiväkävijöiksi ei enää 2018 tilastoinnissa laskettu alle 3 tuntia kohteessa viipyneitä kuten tehtiin vuonna 2015, kertoo Pasi Nurkka Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:stä.

Järvi-Suomi pärjää muulle Suomelle kiitettävästi majoitusvertailujen valossa

Visit Finland on jakanut Suomen neljään eri suuralueeseen; Helsingin seutuun, Lappiin, Järvi-Suomeen sekä Saaristoon ja Rannikkoseutuun (jäljempänä Saaristo). Visit Finland tilastopalvelu Rudolfin (Tilastokeskus) mukaan Suomen matkailun suuralueista Järvi-Suomessa oli vuonna 2018 eniten kirjattuja yöpymisiä – yhteensä 7,3 miljoonaa. Helsingin seudulla yöpymisiä kirjattiin 5,8 miljoonaa, Lapissa 5,6 miljoonaa ja Saaristossa 1,7 miljoonaa. Järvi-Suomen yöpymisistä 84 prosenttia tuli kotimaasta ja 16 prosenttia ulkomailta. Keski-Suomen osuus kaikista Järvi-Suomen yöpymisistä on noin 15 prosenttia eli 1,1 miljoona yöpyjää. Näistä kotimaisia yöpyjiä oli kaikkiaan 85 prosenttia ja ulkomaisia 15 prosenttia.

*Jyväskylän seutu: Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Hankasalmi, Petäjävesi, Uurainen, Toivakka, Joutsa ja Äänekoski.

Lisätietoja matkailutulotutkimuksen toteutuksesta:
Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy,
Pasi Nurkka, p. 040 5055 903

Muut lisätiedot:
matkailujohtaja Susanne Rasmus
p. 0400 885 786
Visit Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki

matkailukoordinaattori Leena Pajala
p.040 5950 015
Keski-Suomen liitto