Aerial photo of Leivonmäki National Park

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa viiden maakunnan Lakeland Finland -yhteistyön kehittämistä

Lakeland Finland -kehittämishanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 430 000 euron rahoituksen. Visit Jyväskylä Region mukana maakuntarajat ylittävässä hankkeessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamista yhteensä 7 miljoonalla eurolla. Rahoitus on osa valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian ja seutukaupunkiohjelman toteutusta. Valtioneuvosto päätti kesäkuun lopussa rahoituksen jakamisesta alueiden välisen yhteistyön edistämiseen eri elinkeinojen osalta. Viiden maakunnan alueella toteutuva kaksivuotinen Lakeland Finland -matkailuhanketta sai työ- ja elinkeinoministeriöltä 430 000 euron rahoituksen. Hanketta koordinoi Lahden seutu – Lahti Region Oy.

Lakeland Finland -yhteistyötä koordinoiva myyntipäällikkö Anu Huusko (Lahden seutu – Lahti Region Oy) kertoo, että matkailun alueelliseen teemaverkostoon ovat jo sitoutuneet maakunnalliset matkailun alueorganisaatiot. Keski-Suomesta hankkeessa on mukana Visit Jyväskylä Region, Pirkanmaalta Visit Tampere, Kanta-Hämeestä Linnan Kehitys Oy/Visit Häme ja Päijät-Hämeestä Lahden seutu – Lahti Region Oy/Visit Lahti. Elokuussa vahvistuu viidennen maakunnan, Pohjois-Karjalan/Visit Karelian, hankkeeseen mukaan lähteminen.

Kukin alueorganisaatio edustaa maakunnallisia matkailun yritysverkostoja alueellaan niin Visit Finlandin kuin tässä tapauksessa myös käynnistyvän hankkeen suuntaan. Jokainen alueorganisaatio on sitoutunut hankkeeseen myös omarahoitusosuuksillaan. Hanke keskittyy digitaalisen myynnin kasvun hakemiseen kansainvälisiltä matkailumarkkinoilta ja on suunniteltu yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Hankkeessa rakennetaan viiden maakunnan yrittäjien matkailupalveluiden digitaalinen myynti- ja jakeluverkosto.

Hankkeen aikana perustettavalle Lakeland Finland Market Place -alustalle kootaan mukana olevien maakuntien kansainvälisillä markkinoilla toimivien matkailuyritysten tarjonta helposti ostettaviksi kokonaisuuksiksi sekä yksittäismatkailijoille että matkanjärjestäjille.

Yhteinen Lakeland Finland Market Place -myyntialusta tukee Visit Finlandin Järvi-Suomen suuraluebrändiä sekä tätä kautta lisää Lakeland Finland -alueen kansainvälistä tunnettuutta ja kilpailukykyä. Yhteinen tuotealusta mahdollistaa myös tällä hetkellä suosittujen kiertomatkojen rakentamisen eri maakuntien alueilla yrittäjien palvelutarjontaa yhdistämällä.

Anu Huusko, Lahti Region Oy / Visit Lahti

Asikkalalainen kansanedustaja Hilkka Kemppi kiittelee Lahden seudun toimintaa ylimaakunnallisen hankkeen koordinaattorina ja iloitsee ansiokkaasti valmistellun ylimaakunnallisen yhteishankkeen läpimenosta. Päätöksentekoprosessissa painotettiin toimijoiden jo olemassa olevaa toimivaa yhteistyöverkostoa ja hankkeen laajuutta viiden maakunnan alueella.

Jopa viiden Järvi-Suomen maakunnan yrittäjien matkailupalveluiden kokoaminen yhteiselle alustalle verkkoon tuo järvimatkailuun uutta potkua. Alusta tulee tarjoamaan ulkomaisille matkailijoille satoja matkailuvaihtoehtoja Visit Finlandin Lakeland Finland -suuralueelle. Tästä hyötyy laajasti koko Järvi-Suomen alue. Vasta toimijoiden yhteistyön kautta saadaan aikaan kansainvälisesti riittävän vetovoimainen kestävän järvimatkailun kokonaistarjonta. Yksittäisen yrittäjän tarjonta ei vielä riitä, mutta kun koko Järvi-Suomen tarjontaa kerätään yhteen ja sitä on riittävästi, alkaa tarjonta houkutella entistä enemmän myös kansainvälisiä matkailijoita. Tässä hankkeessa on kyse Suomen järvimatkailubrändin luomisesta kansainvälisille vieraille.

Hilkka Kemppi, kansanedustaja

Lisätiedot:

Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja | Susanne Rasmus | susanne.rasmus@jyvaskyla.fi | 0400 885 786
Lahti Region Oy:n / Visit Lahden myyntipäällikkö | Anu Huusko | anu.huusko@lahtiregion.fi | 044 753 3590