Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke kehittää vastuullisuusviestintää

Vastuullisuudesta on muodostumassa elinehto matkailuliiketoiminnassa. Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeessa kehitetään matkailualueen ja matkailuyritysten sekä muiden matkailun saralla toimivien tahojen vastuullisuusviestintää. Hankeyhteistyössä on mukana kymmenen kuntaa pilottiyrityksineen. Matkailuyritykset ovat hyvin erityyppisiä ja -kokoisia ja yhteistyö Metsähallituksen kanssa liitti mukaan myös Leivonmäen kansallispuiston, jotta luontevaa viestintätyyliä voidaan testata myös luontokohteissa.

Vastuullisuusviestinnän tyylin miettiminen on tärkeää, jotta asiakasta ei holhota, ei viestitä liian vaikeasti tai suppeasti. Vastuullisuus rakentuu teoista, avoimista ja toimivista sidosryhmäsuhteista ja aktiivisesta, avoimesta viestinnästä. Pilottiyritysten startti -tilaisuudessa Visit Finland Akatemian valmentaja Anu Nylund rohkaisikin yrityksiä miettimään viestintää kokonaisvaltaisesti, ei ainoastaan markkinointiviestinnän osalta: ”Miten asiakas voi saada käsityksen vastuullisuudesta kaikilla aisteillaan?” Yritysten edustajat pohtivat mm. asiakkaan ja paikallisyhteisön osallistamista.

Yksi hankkeen kiinnostavista tulokulmista on kyberturvallisuus. Teemassa tuotetaan kyberturvallisuuden check list, joka ohjeistaa matkailuyrityksiä kyberturvallisuuden kannalta välttämättömien toimenpiteiden pariin ja muistuttaa myös näistä asioista viestimisen tärkeydestä asiakkaalle. Parhaillaan projektitiimi selvittää kyberturvallisuuden ja vastuullisuusviestinnän nykytilaa pilottiyrityksille suunnatuin alkukartoituksin. Viestintätyyliä työstää hankkeessa Visit Jyväskylä Regionin kanssa viestintätoimisto Millton Oy.

Hankkeen taustalla on jo pidempään alueella jatkunut kestävän matkailun kehittäminen. Lähivuosina Keski-Suomi on ollut mm. yksi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland, kestävän matkailun kehittämisohjelman, seitsemästä pilottikohteesta vuodesta 2019. Osatoteuttaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, on työstänyt vastuullisen matkailun koulutusta mm. Vastuullisen matkailun portaat -hankkeessa ja kansainvälisen ICRT -verkoston toiminnan kautta. Vastuullisuus on myös Keski-Suomen uuden matkailustrategian 2021-25 läpileikkaava teema. Visiomme painottaa vastuullisuutta; ”Esimerkillisen vastuullinen ja kansainvälisesti menestyvä Järvi-Suomen luonto-, elämys ja kulttuurimatkailualue, joka tunnetaan hyvästä saavutettavuudestaan ja aktiivisesta yhteistyöstään”.

Lisätietoa: Visit Jyväskylä Region, projektipäällikkö Mari Holopainen (27.12.2021 saakka)

Seuraa hanketta: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke – Visit Jyväskylä Region (visitjyvaskyla.fi)

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke – Etusivu | Facebook