Visit Jyväskylä Region tutuksi

Visit Jyväskylä Region on Jyväskylän kaupungin palveluyksikkö ja Keski-Suomen matkailun alueorganisaatio (Destination management organization). Visit Jyväskylä Regionin tehtävänä on edistää Keski-Suomen alueelle suuntautuvaa matkailua kotimaasta ja ulkomailta, lisätä alueen matkailutuloa, tunnettuutta ja vetovoimaa matkailumarkkinoinnin, -neuvonnan ja erilaisten kehittämistoimien avulla sekä ja seurata alueen matkailuelinkeinon kehittymistä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen yhteistyökuntien ja matkailuyritysten kanssa valtakunnallisia kumppanuuksia hyödyntäen.

Visit Jyväskylä Region kuuluu kaupunkiorganisaatiossa elinkeino- ja työllisyystoimialaan itsenäisenä palveluyksikkönä, jonka johdosta vastaa matkailujohtaja.

Visit Jyväskylä Regionin päätehtävät

  • Matkailustrategian toteutusvastuu ja seuranta
  • Kansainvälinen matkailumarkkinointi (Visit Finland virallinen yhteistyötaho ja Lakeland-suuralueyhteistyö)
  • Valtakunnalliset kotimaan matkailukampanjat ja yhteistoimenpiteet
  • Alueen matkailullinen imagomarkkinointi ja ympärivuotinen sisällöntuotanto
  • Alueen digitaalisten pääjakelukanavien ja työkalujen ylläpito sekä alueen digitaalisuuden kehittäminen
  • Valmennusohjelmat, koulutukset, maakunnallinen verkostoyhteistyö ja sidosryhmäviestintä
  • Matkailuneuvonta
  • Matkailualueen edunvalvonta ja tiedottaminen
  • Matkailun kehittäminen (mm. vastuullisuus, kansainvälisyys, saavutettavuus, digitaalisuus ja laatu), strategianmukaiset hankkeet ja hankeyhteistyö

Tarkemmat tiedot toiminnasta, tehtäväalueista ja alueen markkinoinnin kärjistä löytyy Keski-Suomen matkailustrategiasta 2021-2025.

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Matkailumarkkinointi

Alueorganisaation toteuttaman matkailumarkkinoinnin keskeisiä tavoitteita ovat huomion herättäminen alueelle, alueen tunnettuuden lisääminen, imagon luominen, alueen erottuvuustekijöiden määrittäminen ja esille tuominen sekä alueen myynnin edistäminen.

Matkailumarkkinointi vastaa:

maakunnan imagollisen markkinoinnin toteutuksesta,
Visit Jyväskylä Regionin digitaalisten kanavien sisältökokonaisuuksista ja kehittämisestä,
kumppanuuksien rakentamisesta, alueen verkostoyhteistyöstä, erilaisista media-, matkanjärjestäjä- sekä vaikuttajavierailuista ja yhteismarkkinointitoimenpiteiden koordinoinnista ja toteutuksesta.

Yhteismarkkinointitoimenpiteisiin kuuluvat vuosittain mm. valtakunnalliset sesonkikampanjat, messut ja myyntikierrokset sekä matkailuesitteet.

Vuosittain toteutettavat toimenpiteet valitaan ja määritellään resurssien ja tavoitteiden mukaan. Markkinoinnin toimenpidesuunnitelman kommentoivat ja hyväksyvät alueen matkailutoimijoista koostuva markkinointiryhmä ja osana vuosisuunnitelmaa yhteistyökuntien edustajista koostuva matkailun ohjausryhmä.

Kotimaan markkinoinnissa kärkinä toimivat tapahtumat, luonto ja hyvinvointi. Kansainvälisen markkinoinnin kärkiteemoja ovat luonto, hyvinvointi ja kulttuuri. Kampanjakohtaiset kohderyhmät ja teemat valitaan markkinoitavan sisällön ja sesongin mahdollisuuksien mukaisesti. Markkinoinnin sisällöntuotannossa huomioidaan vahvasti pysyvät matkailulliset vetovoimatekijät ja vahvuudet, kuten Alvar Aallon arkkitehtuuri, Unescon maailmanperintökohteet ja Keski-Suomen ainutlaatuinen järviluonto useine kansallispuistoineen.

Lue lisää markkinoinnin tavoitteista ja alueen matkailullisista vetovoimatekijöistä Keski-Suomen matkailustrategiasta.

Kuva: Julia Kivelä

Matkailuneuvonta

Matkailuneuvonta vastaa matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja digitaalisesta asiakaspalvelusta sekä sen kehittämisestä. Digitaalisia asiakaspalvelukanavia ovat mm. sähköposti, verkkosivuston chat-palvelu, puhelin, Instagram ja Facebook. Matkailuneuvonta palvelee kesäisin kasvokkain matkailuneuvonnan pisteellä osoitteessa Asemakatu 7, etänä digitaalisissa asiakaspalvelukanavissa ja infopyörä Alvarilla liikkuen. Talvisin matkailuneuvonta palvelee etäyhteyksin digitaalisissa asiakaspalvelukanavissa matkailuneuvonnan pisteen toimiessa omatoimiperiaatteella.

Matkailuneuvonta hoitaa Visit Jyväskylä Regionin esitetilauksia, opasvälitystä ja opastuksiin liittyvien ohjelmien suunnittelua, alueen matkailutilastojen koontia, sosiaalisen median kanavia, tapahtumakalenteria ja tilahakua sekä osallistuu messu- ja myyntikierroksille ja kokoaa erilaisia sesonkikoosteita ja vinkkilistoja. Matkailuneuvonnan pisteeltä saa esitteitä ja karttoja sekä ajankohtaista tietoa Keski-Suomen käyntikohteista, tapahtumista, palveluista ja aktiviteettimahdollisuuksista. Matkailuneuvonnan pisteellä on talviaikaan asiakkaiden omatoimiseen tiedonhakuun kaksi asiakastietokonetta. Matkailuneuvonta myös liikkuu tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. 

Kuva: Julie Weien Forøy

Visit Jyväskylä Regionin edustama matkailualue

Jyväskylä, Jämsä, Hankasalmi, Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Pohjoinen Keski-Suomi (Viitasaari, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas) ja Äänekoski.

Valtakunnallisella tasolla, Visit Finlandin strategisen matkailualuejaon mukaan, Keski-Suomi kuuluu Järvi-Suomen suuralueeseen (Lakeland Finland). Suomen kolme muuta matkailun suuraluetta ovat Helsinki/pääkaupunkiseutu, Lappi sekä Rannikko- ja saaristoalueet. Lisätietoa Visit Finlandin aluejaosta ja Järvi-Suomen määritelmästä: visitfinland.fi.

Kuva: Jukka Paakkinen