Henkilö istuu kivellä.

Keski-Suomen matkailualue näkyviin vastuullisen matkailun kohteena

Keski-Suomessa on aloitettu Visit Jyväskylän johdolla työ matkailuyritysten ja matkailualueen vastuullisuuden ja vastuullisten tekojen esiin tuomiseksi. Työtä tehdään vuonna 2021 matkailuelinkeinon elpymistä edistävien kehityshankkeiden joukossa TEM:n, Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton tukemana. Jyväskylän lisäksi yhdeksän keskisuomalaista kuntaa pilottiyrityksineen, Metsähallitus, pilotti kansallispuisto Leivonmäki sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu hankkeen osatoteuttajana, tekevät tiivistä yhteistyötä Visit Jyväskylän kanssa parantaakseen Keski-Suomen löydettävyyttä vastuullisen matkailun kohteena.

Olemme asettaneet kestävän matkailun tavoitteet keskiöön toiminnassamme tulevien vuosien osalta. Vastuullinen matkailu tulee olemaan myös läpileikkaava teema tammikuussa julkistettavassa Keski-Suomen matkailustrategiassa vuosille 2021-2025. Isossa kuvassa tavoitteena on tietysti parantaa alueen kilpailukykyä, sillä vastuullisuus korostuu yhä enemmän kuluttajien valinnoissa. Haluamme erottautua jatkossa esimerkillisen vastuullisena matkailualueena niin yksittäismatkailijoille kuin matkanjärjestäjillekin.

 

Visit Jyväskylän matkailujohtaja Susanne Rasmus

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen pääteemat ovat 1. vastuullisen ja kestävän matkailualueen identiteetti ja viestintätyyli 2. luontokohteiden kestävyys ja kilpailukyky sekä 3. yritysten ja matkailualueen kyberturvallisuus. Hankkeen tuotokset, mm. käsikirjat ja videomateriaali tulevat jakamaan työskentelyssä karttunutta tietoa myös valtakunnallisesti. 

TEM, Varsinais-Suomen liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto odottavat nyt rahoitetuilta 29:ltä hankkeelta pitkäkestoisia vaikutuksia: Tavoitteena on, että alueellinen kehittämistyö jatkuu korona haasteista huolimatta, osaaminen ja valmiudet reagoida uusiin tilanteisiin paranevat ja hankkeilla voidaan edistää yritysten toimintamahdollisuuksia.

Vastuullisuus on laaja käsite, johon sisältyy monia osa-alueita. Suomessa yritykset tekevät asiat jo lähtökohtaisesti vastuullisesti, mutta asiasta kertominen koetaan usein hankalaksi. Alueorganisaatio voi tämän hankkeen avulla auttaa yrityksiä tarinallistamaan omaa vastuullisuuttaan alueen yhteisen identiteetin teemoissa ja auttaa lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

 

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeen projektipäällikkö Mari Holopainen

Hanke pähkinänkuoressa

  • Hankkeen virallinen nimi: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa
  • Hankeaika ja budjetti: 1.12.2020-31.12.2021, 240 000€
  • Hankkeessa mukana olevat kunnat Keski-Suomesta: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Keuruu, Konnevesi, Muurame, Saarijärvi, Witaksen alue ja Jyväskylä
  • https://visitjyvaskyla.fi/professionals/matkailun-vastuullisuus-nakyvaksi/

Lisätietoja: Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeesta projektipäällikkö Mari Holopainen, 050 5633806 Visit Jyväskylä / Jyväskylän kaupunki