Materiaalipankki matkailutoimijoille

Tämän sivun tiedostot on tarkoitettu työkaluiksi Keski-Suomen matkailualan ammattilaisille. Materiaalien tarkoituksena on avustaa toimijoita muokkaamaan ja kehittämään toimintaansa.

Vastuullisuusviestintä ja saavutettavuus

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke: Pilottiyritysten videot
Kuva: Suomen Ilmakuva