Materiaalipankki matkailutoimijoille

Tämän sivun tiedostot on tarkoitettu työkaluiksi Keski-Suomen matkailualan ammattilaisille. Materiaalien tarkoituksena on avustaa toimijoita muokkaamaan ja kehittämään toimintaansa.

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset 2022

Kuva: Julia Kivelä

Vastuullisuusviestintä ja saavutettavuus

Matkailun vastuullisuus näkyväksi Keski-Suomessa -hanke: Pilottiyritysten videot
Kuva: Suomen Ilmakuva