Työharjoittelu Visit Jyväskylä Regionissa

Avoimet harjoittelupaikat

Markkinoinnin harjoittelija

Haluatko matkailumarkkinoinnin harjoittelijaksi Visit Jyväskylä Regioniin? Harjoittelupaikat on täytetty elokuun 2022 loppuun saakka. Syyskuun 2022 alusta lähtien harjoittelupaikka on vapaa.

Harjoittelujakson pituuden tulisi olla vähintään 2,5 kuukautta. Harjoittelun aloitusajankohdasta voidaan neuvotella. Työ on pääasiallisesti toimistotyötä eli tietokoneen peruskäytön tulisi olla tuttua. Kannustamme oma-aloitteisuuteen ja luovaan ajatteluun. Myös opiskelijan mahdolliset erityisosaamisalueet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelu on palkaton.

Matkailumarkkinoinnin harjoittelijan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi

 • Digitaalinen markkinointi: mm. visitjyvaskyla.fi –verkkoportaalin ylläpito, päivittäminen ja sisällöntuotanto, sosiaalisen median kanavien päivittäminen, uutiskirjeen työstäminen, erilaiset selvitystehtävät
 • Jyväskylän seudun esitetuotantoon osallistuminen
 • Messujen ja tapahtumien järjestelytyöhön osallistuminen
 • Avustaminen eri kampanjoiden ja ilmoitusten työstämisessä
 • Kansainvälisten matkanjärjestäjä-, bloggari- ja mediavierailujen järjestelyissä avustaminen
 • Erilaiset selvitystehtävät
 • Palavereihin osallistuminen, kokousjärjestelyissä avustaminen, muistiot
 • Harjoittelijan osaaminen ja oma mielenkiinto huomioiden työtehtävät voivat sisältää lisäksi mm. tiedotteiden hahmottelua, valokuvausta, blogitekstien kirjoittamista ja videotuotantoa.

Harjoittelija pääsee olemaan mukana myös mahdollisten uusien toimenpiteiden ja asiakokonaisuuksien kehittämisessä. Harjoittelussa oppii tuntemaan hyvin seudun matkailutoimijoita.

Matkailumarkkinoinnin harjoittelupaikka soveltuu erityisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille (yliopisto, ammattikorkeakoulu). Soveltuvia aloja ovat esimerkiksi viestintä, markkinointi, liiketalous ja matkailu.

Kysymykset matkailumarkkinoinnin harjoittelusta sekä avoimet hakemukset:
markkinointisuunnittelija Tiia Masalin, tiia.masalin(at)jyvaskyla.fi.

Tiia Masalin

Matkailuneuvonnan harjoittelija

Visit Jyväskylä Region etsii matkailuneuvonnan harjoittelijaa matkailutiimiinsä syksylle 2022. Harjoittelupaikat on täytetty elokuun 2022 loppu puolelle.

Harjoittelun keston tulisi olla vähintään kaksi kuukautta, mutta harjoittelun aloitusaika ja eri pituiset harjoittelujaksot ovat neuvoteltavissa. Harjoittelija tulee toimimaan kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden kanssa sekä tutustumaan Jyväskylän seudun matkailuyrityksiin ja -toimijoihin. Harjoittelu muotoutuu harjoittelijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Harjoittelu voi sisältää viikonlopputöitä.

Harjoittelussa pääsee tutustumaan monipuoliseen ja nykyaikaiseen työhön matkailualalla. Harjoittelijan tehtäviin voi kuulua:

 • Matkailuneuvonnan asiakaspalvelu eri kielillä kasvokkain sekä digitaalisesti
 • Liikkuva matkailuneuvonta tapahtumissa ja matkailijoiden suosimissa paikoissa
 • Verkkosivujen päivitys ja sosiaalisen median kanssa työskentely
 • Sisällöntuotanto digitaalisiin markkinointikanaviin
 • Tapahtumakalenterin ja tilahaun ylläpito
 • Esitepostitukset, tilaukset ja esitehyllyjen täyttö
 • Muut toimistotehtävät ja päivittäiset juoksevat asiat

Harjoittelijalta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä, suomen ja englannin kielen taitoa, tietoteknisiä taitoja sekä kiinnostusta matkailualaa kohtaan. Eduksi katsotaan Jyväskylän seudun tuntemus, kiinnostus markkinointia kohtaan, sosiaalisen median kanavien hallinta sekä laajempi kielitaito.

Harjoittelijalta toivotaan myös soveltuvia toisen asteen opintoja tai korkeakouluopintoja. Parhaiten harjoittelu sopii restonomi- tai tradenomiopiskelijalle tai matkailun perustutkintoa suorittavalle. Harjoittelu on palkaton.

Kysymykset matkailuneuvonnan harjoittelusta sekä avoimet hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen matkailu(at)jyvaskyla.fi.