Työharjoittelu Visit Jyväskylä Regionissa

Visit Jyväskylä Region tarjoaa korkeakouluopiskelijoille ympäri vuoden kaksi harjoittelupaikkaa markkinoinnin ja matkailuneuvonnan parista. Lue alta lisää paikoista ja kurkkaa myös aiempien harjoittelijoiden kokemuksia!

Avoimet harjoittelupaikat

Markkinoinnin harjoittelu

Haluatko matkailumarkkinoinnin harjoittelijaksi Visit Jyväskylä Regioniin? Matkailumarkkinoinnin harjoittelupaikka on täytetty elokuun 2024 loppuun saakka. Tutustu alta myös matkailuneuvonnan harjoitteluun.

Harjoittelujakson pituuden tulisi olla vähintään 2,5 kuukautta. Harjoittelun aloitusajankohdasta voidaan neuvotella. Työ on pääasiallisesti toimistotyötä eli tietokoneen peruskäytön tulisi olla tuttua. Kannustamme oma-aloitteisuuteen ja luovaan ajatteluun. Myös opiskelijan mahdolliset erityisosaamisalueet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelu on palkaton.

Matkailumarkkinoinnin harjoittelijan tehtäviin voi kuulua harjoittelun ajankohdasta riippuen esimerkiksi

 • Digitaalinen markkinointi: mm. visitjyvaskyla.fi –verkkoportaalin ylläpito, päivittäminen ja sisällöntuotanto, uutiskirjeen työstäminen
 • Visit Jyväskylä Regionin esitetuotantoon osallistuminen
 • Messujen ja tapahtumien järjestelytyöhön osallistuminen
 • Avustaminen eri kampanjoiden työstämisessä
 • Vaikuttaja- ja mediavierailujen järjestelyissä avustaminen
 • Erilaiset selvitystehtävät
 • Palavereihin osallistuminen, kokousjärjestelyissä avustaminen, muistiot
 • Harjoittelijan osaaminen ja oma mielenkiinto huomioiden työtehtävät voivat sisältää lisäksi mm. tiedotteiden hahmottelua, valokuvausta, artikkelien kirjoittamista ja videotuotantoa.

Harjoittelija pääsee olemaan mukana myös mahdollisten uusien toimenpiteiden ja asiakokonaisuuksien kehittämisessä. Harjoittelussa oppii tuntemaan hyvin Keski-Suomen matkailutoimijoita.

Matkailumarkkinoinnin harjoittelupaikka soveltuu erityisesti opintojensa loppuvaiheessa oleville korkeakouluopiskelijoille (yliopisto, ammattikorkeakoulu). Soveltuvia aloja ovat esimerkiksi viestintä, markkinointi, liiketalous ja matkailu.

Kysymykset matkailumarkkinoinnin harjoittelusta sekä avoimet hakemukset: markkinointisuunnittelija Tiia Masalin, tiia.masalin(at)jyvaskyla.fi.

Kuva: Hanna Kansanen

Matkailuneuvonnan harjoittelu

Haluatko matkailuneuvonnan harjoittelijaksi Visit Jyväskylä Regioniin? Seuraava Matkailuneuvonnan harjoittelupaikka avautuu toukokuussa 2024.

Harjoittelun keston tulisi olla vähintään kaksi kuukautta, mutta harjoittelun aloitusaika ja eri pituiset harjoittelujaksot ovat neuvoteltavissa. Harjoittelija tulee toimimaan kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden kanssa sekä tutustumaan Keski-Suomen matkailuyrityksiin ja -toimijoihin. Harjoittelun sisältö muotoutuu harjoittelijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Harjoittelu sisältää viikonlopputöitä kesäisin.

Harjoittelussa pääsee tutustumaan monipuoliseen ja nykyaikaiseen työhön matkailualalla. Harjoittelijan tehtäviin voi kuulua:

 • Matkailuneuvonnan asiakaspalvelu eri kielillä digitaalisesti ja kesäisin kasvokkain
 • visitjyvaskyla.fi –verkkoportaalin ylläpito, päivittäminen ja sisällöntuotanto
 • Sosiaalisen median kanssa työskentely
 • Sisällöntuotanto digitaalisiin markkinointikanaviin
 • Tapahtumakalenterin ja tilahaun ylläpito
 • Esitepostitukset ja -tilaukset
 • Muut toimistotehtävät ja päivittäiset juoksevat asiat
 • Liikkuva matkailuneuvonta tapahtumissa ja matkailijoiden suosimissa paikoissa
 • Harjoittelijan osaaminen ja oma mielenkiinto huomioiden työtehtävät voivat sisältää lisäksi mm. valokuvausta, laajempaa sisällöntuotantoa ja erilaisia pieni projekteja.

Harjoittelijalta edellytetään asiakaspalveluhenkisyyttä, suomen ja englannin kielen taitoa, tietoteknisiä taitoja sekä kiinnostusta matkailualaa kohtaan. Eduksi katsotaan Keski-Suomen tuntemus, kiinnostus markkinointia kohtaan, sosiaalisen median kanavien hallinta sekä laajempi kielitaito.

Harjoittelijalta toivotaan myös soveltuvia toisen asteen opintoja tai korkeakouluopintoja. Parhaiten harjoittelu sopii restonomi- tai tradenomiopiskelijalle tai matkailun perustutkintoa suorittavalle. Harjoittelu on palkaton.

Kysymykset matkailuneuvonnan harjoittelusta sekä avoimet hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen matkailu(at)jyvaskyla.fi.

Kuva: Julie Weien Forøy

Lue harjoittelijoiden kokemuksia Visit Jyväskylä Regionista

Kolme henkilöä kävelemässä ulkona.

Matkailuneuvonnan suuntaava harjoittelu Visit Jyväskylä Regionilla

Henkilö kirjoittaa tietokoneella.

Markkinoinnin harjoittelu koronarajoitusten aikaan

Kaksi henkilöä yliopistorakennuksen edessä.

Markkinoinnin harjoittelu liiketalouden opiskelijan silmin