Godkänn marknadsföringskakor för att se innehållets

Bastu

Sauna Region logoBastun speglar Finland och finskhet när det är som mest äkta. Bastubadandets rötter finns djupt nere i den finska jorden, och bastuns historia är nästan lika lång som landets historia i sig själv – finländare har nämligen badat bastu ändå från bronsåldern! Nuförtiden finns det bastu i nästan varje finskt hem, gym och inkvarteringsrörelse.

I Jyväskyläregionen, världens Bastulandskap, kan du vara med om mångsidiga bastuupplevelser och bekanta dig med bastubadandets färgrika historia, och bastuindustrins ledande produkter.  I Jyväskyläregionen kan du sätta dig på laven i världens största rökbastu, basta på en bastuflotte som flyter på sjön eller kasta bad från laven i en urban stadsbastu.  I regionen kan man också bekanta sig med bastubyn Jämsä Saunakylä, som visar besökare den största samlingen finska rökbastur i världen – i byn finns 24 rökbastur varav de äldsta är från 1700-talet.  

Den viktigaste händelsen för bastubadandets vänner, Bastulandskapsveckan, arrangeras årligen i Jyväskyläregionen.  Bastulandskapsveckans mål är att på olika håll i regionen erbjuda både lokalbor och resenärer bastustunder som är upplevelserika och för flera sinnen. Under det här evenemanget är det möjligt att besöka olika bastur rentav varje dag i veckan! 

Förutom de unika bastuupplevelserna, verkar i Jyväskyläregionen också flera internationellt kända bastuföretag, som Harvias bastuugnar och tältbastun Savotta, och de uppstod också i Jyväskyläregionen.  

Läs mer om bastun på de engelskspråkiga sidorna.