Tillgänglighet på Visit Jyväskylä Regions turistinformation

Siirry edelliseen
Siirry seuraavaan

Till Visit Jyväskyläs turistinformation kommer du via ingången på Asemakatu. Dörren vid ingången har två trösklar som är 5 cm höga.

Om du behöver hjälp när du kommer, kontakta turistinformationen. +358 (0) 14 569 0113, matkailu (at) jyvaskyla.fi.

Ingång och ankomst

Visit Jyväskyläs turistinformation ligger i köpcentret Forum, men ingången är från Asemakatu. På Asemakatu finns inte någon markerad plats för avlämnings- och upphämtningstrafik. Avlämnings- och upphämtningstrafik kan ändå köra direkt fram till huvudingången på adressen Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä. Den närmaste parkeringsplatsen för personer med funktionsnedsättningar finns i köpcentret Sokkaris parkeringshus på våning 3–5. Till Sokkaris parkeringshus kör man från Vapaudenkatu.

Dörren vid ingången har två trösklar som är 5 cm höga. Vid ingången finns två tunga dörrar. Vindfånget är relativt trångt. Om du behöver hjälp till exempel med att öppna dörrarna, kontakta personalen. Personalen hjälper dig gärna att komma in.

Interiören

Turistinformationens servicepunkter finns direkt efter vindfånget i entréhallen på höger sida.  Vid servicepunkterna finns inte induktionsslinga.  I utrymmet finns flyttbara stolar, så du kan sitta när du betjänas.  Utrymmet är långt och smalt, man kan ändå röra sig med rullstol inomhus.

Tillgänglig toalett

Den närmaste tillgängliga toaletten finns på köpcentret Sokkaris bottenvåning på andra sidan gatan.

Tilläggsinformation on turistinformationens tillgänglighet

Köpcentret Forum
Jyväskylä-info
Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä
Ingångar både från Asemakatu och köpcentret
tfn 014 569 0113
travel@jyvaskyla.fi