Unescon maailman-perintökohteet

Siirry edelliseen
Siirry seuraavaan

Keski-Suomessa voit kokea kaksi Suomen seitsemästä Unesco-kohteesta: tunnelmallisen Petäjäveden vanhan kirkon ja Struven kolmiomittausketjuun kuuluvan Puolakan mittauspisteen Korpilahden Oravivuorella. 

Puolakan mittauspiste Oravivuorella, Jyväskylän Korpilahdella, on osa Struven kolmiomittausketjua. Struven kolmiomittausketju hyväksyttiin vuonna 2005 Unescon maailmanperintöluetteloon. Se edustaa tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä.

Petäjäveden vanha kirkko hyväksyttiin Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1994 ja sitä on kuvailtu pohjoismaisen puuarkkitehtuurin merkkiteoksena. Kirkko edustaa pohjoismaista, luterilaista kirkkoarkkitehtuuria ja hirsirakentamistaidon pitkää perinnettä.

Unescon maailmanperintölistalla on lähes tuhat eri kohdetta ympäri maailman. Kohteet on jaettu kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin. Kulttuuriperintökohteet ovat inhimillisen luovuuden mestariteoksia tai merkittäviä todisteita olemassa olevasta tai jo hävinneestä kulttuurista. Kohteet luetteloon hyväksyy kansainvälinen Unescon maailmanperintökomitea valtioiden esitysten pohjalta. Suomessa esitykset kulttuuriperintökohteista tekee opetusministeriö ja luonnonperintökohteista ympäristöministeriö. 

Lue lisää Unesco-kohteista

Kuusi vinkkiä: tutustu Keski-Suomen kulttuuriperintöön